18.01.2017 - WYNIKI PRZETARGU NA OLEJ NAPĘDOWY

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że do przetargu na olej napędowy dla PKS w Lublińcu, znak: PKS 10/ZPS/2/2016 przystąpiły trzy firmy tj.:

  • 1. BEMAR Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska nr 2, 44-101 Gliwice, która zaoferowała cenę za 1 m3 oleju napędowego kwotę: 4 322,22 złotych brutto.
  • 2. ORLEN Paliwa, Sp. z o.o., 36-145 WIDEŁKA 869, która zaoferowała cenę za 1 m3 oleju napędowego kwotę: 4 296,39 złotych brutto.
  • 3. BORIM Sp. z o.o., ul. Bielska 50, 43-200 Pszczyna, która zaoferowała cenę za 1 m3 oleju napędowego kwotę: 4 307,46 złotych brutto.

W związku z powyższym wybrano korzystniejszą ofertę na dostawę oleju napędowego tj.: Fa. ORLEN Paliwa, Sp. z o.o., 36-145 WIDEŁKA 869. Za złożenie oferty bardzo Państwu dziękujemy.

22.12.2016 - ZAPYTANIE O CENĘ NA ARCHIWIZACJĘ DOKUMENÓW

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych na archiwizację dokumentów Spółki.

Zakres zadania obejmuje:

Uporządkowanie akt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  • kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
  • zarchiwizowanie / uporządkowanie/ akt,
  • przygotowanie do wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,
  • sporządzenie pomocy ewidencyjnej / spisy zdawczo – odbiorcze/.

Oferty z podaniem ceny brutto 1 metra bieżącego dokumentacji należy składać w terminie do 13 stycznia 2017 roku do godziny 14,00 w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ulicy Niegolewskich nr 5, w sekretariacie pokój nr 101 lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o., ul. Niegolewskich nr 5, 42-700 Lubliniec

Bieżących informacji udziela Józef Kempa pod nr tel. 698 623 614 w godzinach od godz. 7,00 do godz. 14,00.

07.11.2016 - NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU PRZEWOZÓW

OGŁOSZENIE

11.10.2016 - INFORMACJE PRASOWE O OFERCIE PRZEWOZOWEJ

LUBLINIEC - CZĘSTOCHOWA

W związku z zakończeniem remontu ulicy Jana III Sobieskiego w Częstochowie, z dniem 12 października 2016 r. (środa) autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu sp. z o.o. linii komunikacyjnej nr 70 (Lubliniec – Częstochowa) wracają na swoją stałą trasę, jak niżej. W kierunku Częstochowy, od ulicy św. Barbary, ulicami: św. Augustyna, Jana III Sobieskiego, z obsługą przystanku komunikacyjnego przy Starostwie Powiatowym, do przystanku końcowego przy ulicy F. Focha.

W kierunku Lublińca, od przystanku początkowego przy ulicy F. Focha, ulicą Jana III Sobieskiego, z obsługą przystanków komunikacyjnych przy sklepie Simply oraz przy Starostwie Powiatowym, do ulicy św. Barbary. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na www.pkslubliniec.pl

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec