O nas

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lublińcu. Przekształcenia w Spółkę z o. o. dokonano aktem komercjalizacji z dnia 15.12.2004 r.

W dniu 30.12.2004 r. Spółkę wpisano do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225406.

Z dniem 23.11.2017 r. spółka została postawiona w stan likwidacji.

Spółka działa pod firmą:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. w likwidacji.
Skrót firmy brzmi:
PKS w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji .

NIP 575-000-79-19

REGON 000818210

KRS: 0000225406 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RACHUNEK BANKOWY ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Lubliniec nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395

Kapitał zakładowy: 3.000.000,00 PLN

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec