Ośrodek Szkolenia Kierowców

OFERTA SZKOLENIOWA

Ośrodek Szkolenia Kierowców Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 oferuje Państwu przeprowadzenie:

Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy::

  • szkolenia okresowe - 35 godzin zajęć,
  • szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej - 280 godzin zajęć,
  • szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin zajęć.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701), zostały wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi się poddać szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701), zostały wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z ustawą każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi się poddać szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy.

SZKOLENIU OKRESOWEMU PODLEGAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO JAZDY:

  • • a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.,
  • • b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.

SZKOLENIU W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PODLEGAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO JAZDY:

  • • a) kategorii D1 lub D, wydane po dniu 10 września 2008r.,
  • • b) kategorii C1 lub C, wydane po dniu 10 września 2009r.

PLANUJĄC WŁASNE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU NALEŻY MIEĆ NA UWADZE CZAS TRWANIA TAKIEGO SZKOLENIA I WSZYSTKICH FORMALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANYCH ORAZ CZAS W JAKIM URZĄD WYDA NOWE PRAWO JAZDY.

ZAPRASZAMY !!!

ATRAKCYJNE CENY

DLA WIĘKSZYCH GRUP MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY

KONTAKT:

Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców
mgr Adrian Kompała
Tel./fax (34) 356-26-66
kom. 662-114-234
szkolenia@pkslubliniec.pl

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec